Iso Certificat

Kategorije
Newsletter/Email novosti
TOP proizvodi

Uslovi kupovine

Politika privatnosti

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice.

Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu vaših podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), u daljem tekstu ,,Zakon”).

U nastavku ćete pronaći sve informacije o prirodi obrade vaših ličnih podataka od strane Vrecool d.o.o. Trg Cara Jovana Nenada 15/6., PIB: 109027695, MB: 21114065 (u nastavku „Vrecool“ ili „mi“ ).

1. Na koji način prikupljamo ili dobijamo Vaše lične podatke?

Prikupljamo Vaše lične podatke od Vas kada je to potrebno za naše poslovanje naprimer kada naručujete on-line proizvode iz naše webprodavnice, kada se registrujete za slanje newsletter-a ili kada nas kontaktirate telefonom, i dajete povratne informacije.

Dalje u tekstu ćemo Vam objasniti svrhe obrada podataka, i osnove u Zakonu Vaše lične podatke ćemo koristiti u marketinške svrhe, samo ako na to pristanete.

Sve vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive, i Vrecool ih čuva na adekvatan način.


2. Koje podatke prikupljamo od Vas

2.1. Kupovina/porudžbina na Vrecool web sajtu

 
Vrecool kao trgovac je po samom Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) ovlašćena da prikuplja podatke o svojim kupcima.
Vaši podaci su nam neophodni za kreiranje porudžbine, radi realizaciji isporuke, naplate, prijema i rešavanja reklamacija. U procesu online kupovine potrebno je da unesete Vaše podatke za to predviđena polja (ime i prezime, e-mail, broj telefona i adresu). Podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo radi izvršenja isporuke porudžbina i u komunikaciju sa Vama.

 

2.2. Otvaranje korisničkog naloga na Vrecool websajtu

Vrecool prikuplja i obrađuje Vaše podatke prilikom kreiranja korisničkog naloga na www.vrecool.com sajtu. Podaci koje prikupljamo su ime, prezime, e-mail, broj telefona, kućna adresa.

 

2.3. Kontaktiranje sa Vrecool – različite vrste upita (kontakt e-mailom ili telefonom)

U zavisnosti od načina na koji ste stupili u kontakt sa nama kao i vrste upita, ti podaci mogu obuhvatiti ime, prezime, broj telefona, adresu e-pošte, ostale informacije o vama koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom.

Podatke prikupljene na ovaj način možemo obrađivati u svrhe pružanja odgovora na Vaše upite, za potrebe prikupljanja statističkih podataka i profilisanje, kako bi unapredili naše poslovanje. Za potrebe statistike i profilisanja biće izvršena anonimizacija, tako da ne podatak ne može biti doveden u vezi sa konkretnim licem

 

2.4. Marketinške svrhe - prijava za dobijanje obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama – Newsletter

Na našem sajtu, kao i prilikom registracije, Vrecool će Vam ponuditi uslugu registracije na newsletter za slanja obaveštenja o aktuelnim ponudama i promocijama na mail, i tom prilikom treba da ostavite sledeće podatke: ime i prezime i adresu e-pošte.

Ako ste pristali da primate naša obaveštenja, koristimo vašu e-mail adresu i eventualno Vaše ime, oznaku g-din ili g-đa ukoliko to odaberete, za slanje informacija o proizvodima, promocijama, nagradnim igrama / konkursima, novostima i ponudama prodavnica. Ove podatke čuvamo i obrađujemo u svrhu slanja obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama.

Vašu saglasnost za prijem obaveštenja o aktuelnoj ponudi možete da opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. To možete učiniti tako što ćete se npr. na našoj internet stranici odjaviti sa liste za prijem obaveštenja. Link za odjavu možete naći na kraju svakog newslettera. Ukoliko opozovete pristanak, obrisaćemo vaše podatke iz našeg sistema.

Obaveštavamo vas da u slučaju da za slanje newslettera ne angažujemo eksterne partnere i Vaši podaci će se čuvati dokle god ste Vi saglasni.

 

2.5. Promotivne radnje, nagradne igre, sponzorstva

Za potrebe učestvovanja u nagradnim igrama, sponzorstva ili sprovođenja promotivnih radnji, prikupljamo podatke, u skladu sa pravilima za svaku aktivnost ponaosob. Napominjemo da nam je za prijavu učesnika uglavnom potrebno Vaše ime, prezime, a u zavisnosti od slučaja i datum rođenja, adresa, JMBG ako ste dobitnik nagrade čija vrednost prevazilazi iznos propisan poreskim propisima I ostale informacije koje ste nam dostavili.

Pravni osnov je pristanak s obzirom da se prilikom prijave na konkurs, nagradnu igru i sl. saglašavate sa pravilima koje organizator propiše.

 

2.6. Profilisanje

U slučajevima kada šaljemo ili prikazujemo obaveštenja ili sadržaj koji su personalizovanog karaktera, možemo koristiti pojedine postupke koji su označeni kao „profilisanje” (odnosno, bilo koji oblik automatizovanog procesa obrade ličnih podataka koji se sastoji iz korišćenja prikupljenih podataka o ličnosti kako bismo procenili određene lične aspekte koji su u vezi sa fizičkim licem, konkretno, da bismo analizirali ili predvideli aspekte koji se tiču ličnih afiniteta konkretnog fizičkog lica, njegovog interesovanja, ekonomskog položaja, ponašanja, lokacije, pouzdanosti ili kretanja).

Na osnovu svoje analize, šaljemo ili prikazujemo obaveštenja i/ili sadržaj koji je skrojen tačno prema vašim interesovanjima/potrebama. Pravni osnov za gore pomenutu obradu podataka pristanak.

 

2.7. Poseta internet stranice

Vrecool obrađuje Vaše podatke prilikom posete ove internet stranice. Tom prilikom se razmenjuju različiti podaci između Vašeg uređaja i našeg servera, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju naše internet stranice ili u svrhu prikazivanja reklama u pretraživaču Vašeg uređaja.

Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:

- IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,

- datum i vreme pristupa,

- ime i URL preuzete datoteke,

- internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),

- pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime vašeg provajdera.

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe:

- obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze,

- obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije,

- procena bezbednosti i stabilnosti sistema.

Pravni osnov za obradu IP adrese je legitimni interes, koji proizlazi iz gore navede svrhe obrade podataka, budući da je to tehnički uslov za funcionisanje sajta. Ove podatke ne prenosimo trećim licima. Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu. 

 

2.8. Kreiranje personalizovanog korisničkog profila

Uz Vašu saglasnost beležimo Vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice i newsletter-a. Praćenje ponašanja korisnika pre svega podrazumeva podatke o odeljcima na kojima ste se zadržavali i koje linkove ste koristili. Na taj način kreiramo personalizovane korisničke profile sa vašim ličnim podacima i/ili sa podatkom o vašoj e-mail adresi kako bismo eventualno naše obraćanje u obliku newsletter-a, on-site reklame i štampanog materijala bolje prilagodili Vašim ličnim interesovanjima, a time poboljšali našu ponudu.

Ove podatke ne prosleđujemo trećim licima.

Rok čuvanja/ kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:

Ukoliko opozovete svoj pristanak za individualno oglašavanje ili se ne slažete sa određenim promotivnim aktivnostima, Vaše podatke ćemo obrisati iz odgovarajuće mailing liste.

Ukoliko povučete pristanak, Vaša kontakt adresa biće blokirana za dalju obradu podataka u reklamne svrhe.

 

2.9. Korišćenje kolačića 

Na našoj internet stranici koristimo takozvane kolačiće. Kolačići su male datoteke koje se čuvaju na Vašem uređaju (laptop, tablet, smartphone itd.) i to prilikom posete naše internet stranice. Kolačići ne nanose štetu vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere. U kolačićima se čuvaju informacije koje se dobijaju u vezi sa uređajem koji koristite. Međutim, to ne znači da smo upoznati sa Vašim identitetom. S jedne strane, korišćenje kolačića služi da Vam poseta internet stranici bude prijatnija. Oni se automatski brišu nakon što napustite našu internet stranicu.

S druge strane, kolačiće koristimo kako bismo statistički evidentirali korišćenje naše internet stranice, i to u cilju optimizacije ponude i prikaza informacija koje su prilagođene Vašim interesovanjima. Ovi kolačići nam omogućavaju da Vas automatski prepoznamo kada ponovo posetite našu internet stranicu. Ovi kolačići se automatski brišu nakon 5 godina.
Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete da podesite Vaš pretraživač tako da se na Vašem računaru ne čuvaju kolačići ili da se uvek pojavljuje poruka pre nego što se kreira novi kolačić. Ipak, potpuno onemogućavanje kolačića može da znači da ne možete da koristite sve funkcije naše internet stranice.

 

2.10. Google analitika

Za potrebe prilagođavanja dizajna i stalnog poboljšavanja naših internet stranica, koristimo takozvani Google Analytics - uslugu za veb analitiku koju pruža Google Inc. ("Google"). U tom kontekstu se kreiraju pseudonimizovani korisnički profili i koriste se kolačići. Kolačići generišu sledeće informacije o vašem korišćenju ove internet stranice:

- tip/verzija pretraživača,

- operativni sistem koji se koristi,

- referrer URL (prethodno posećena stranica),

- hostname računara sa kog se pristupa (IP adresa),

- vreme upita servera

Podaci se koriste za evaluaciju korišćenja naše internet stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na stranici i za pružanje drugih usluga vezanih za korišćenje stranica i korišćenje interneta. Podaci se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i prilagođavanja ovih internet stranica. IP adrese su anonimizovane, tako da  nije moguće utvrditi identitet (takozvani IP maskiranje). Ni pod kojim uslovima Vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Google-a.
Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics

 

2.11. Društvene mreže

Podatke na društvenim mrežama velikim delom obrađuje sam operater, i na taj deo Vrecool ima ograničen uticaj. Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka:

Podatke prikupljene na društvenim mrežama obrađujemo u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim promocijama i ponudama, a u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima.

 

Podake prikupljene na društvenim mrežama na osnovu pristanka- komentare, video snimke, slike, lajkove…objavljuje operater. Vrecool ih ne deli sa trećim licima i zadržava pravo brisanja nezakonitih sadržaja, komentara mržnje, eksplicitni sadržaj i podatke koji predstavljaju krivično delo.

Sa operaterom društvene mreže delom postoji odnos u skladu sa čl. 45 Zakona (zajednička odgovornost):

Za metode web praćenja koje operater platforme društvene mreže omogućava, operater i mi smo zajednički odgovorni. Web praćenje (webtracking) može pritom da usledi i nezavisno od toga da li ste na platformu društvene mreže prijavljeni ili registrovani. Kao što smo već napomenuli, nažalost  samo ograničeno možemo da utičemo na metode web praćenja operatera, na primer ne možemo da ih isključimo.

Pravni osnov za metode web praćenja je legitiman interes, koji se sastoji u tome da se platforma društvene mreže i konkretna fan stranica (fan-page) optimizuju.

 

2.12. Video nadzor

Vrecool koristi video nadzor za potrebe bezbednosti zaposlenih i imovine, i radi otkrivanja krivičnih dela i drugih spornih situacija. Čuvamo informacije prikupljene putem u vremenskom periodu koji nam omogućava da pomognemo regulatornim telima i organima za sprovođenje zakona. Pristup podacima imaju samo ovlašćena lica u Vrecool-u. 

 

3. Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

Ova Politika stupa na snagu dana 15.04.2020. godine.

Politika privatnosti će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju ćemo postaviti na ovu internet stranicu.

 

Pravila za skupljanje bodova lojalnosti:
Svakom registrovanom kupcu nakon kupovine na sajtu www.vrecool.com dodeljujemo bodove lojalnosti. Nakon uvođenja novog sistema, za novoregistrovane kupce koje se registruju sa opcijom za newsletter, automatski dodeljujemo 300 bodova nakon registracije.
Kako funkcioniše:
Ukoliko kupujete na sajtu www.vrecool.com, za svaki potrošeni 100 din ćemo Vam propisati 3 poena (3 dinara). Sistem će automatski sabrati poene i dodati na konto kupca, nakon 2-3 dana posle preuzimanja isporučenog paketa. Na ovaj način bodovi mogu biti iskorišćeni već prilikom naredne kupovine. Bodovi mogu biti iskorišćeni u roku od 365 dana. Aktuelno stanje bodova korisnici mogu proveriti nakon ulogovanja u sistem, u delu profil kupca.
Kako se mogu iskoristiti bodovi?
Sakupljene bodove možete iskoristiti da umanjite krajnji iznos narednog računa u roku od 365 dana. Na kraju kupovine treba da izaberete opciju da li želite iskoristiti odmah dodeljene bodove, ili ih želite skupljati dalje. Prilikom jedne kupovine bodovima možete umanjiti 100% od ukupnog iznosa, uključujući i troškove transporta. Uvažavanje bodova ne zavisi od ukupnog iznosa porudžbina. Isto se mogu koristiti bodovi i kod kupovine u iznosu od 100din ili 100.000din. S vremena na vreme će biti objavljeni artikli na sajtu koje će se moći kupiti samo za bodove.
Akcijski bodovi:
Svakom novoregistrovanom kupcu sa zahtevom za newsletter, automatski dodeljujemo 300 bodova nakon registracije. S vremena na vreme će biti objavljeni artikli čija kupovina će vredeti više poena.
Ostala pravila:
Sakupljeni bodovi se ne mogu zameniti za gotovinu, i nije moguće prenositi ih na konto drugog kupca. Bodovi lojalnosti će biti dodati na konto kupca 2-3 radnih dana posle preuzimanja paketa, ili odmah ako se roba preuzima lično. Može se desiti da finalni bodovi budu različiti od iskazanog na automatskoj sistemskoj potvrdi o porudžbini, koji stiže na e-mail kupca. Do ovoga se može doći ako se pre finalizacije porudžbine kupac bude pravio izmene u poručenim stavkama ili količinama.
U slučaju modifikacije porudžbina naše kolege će konsultovati sa kupcima putem telefona. Za neisporučene i nepreuzete pakete nećemo dodeliti poene. Bodovi lojalnosti mogu biti iskorišćeni isključivo kupovinom na sajtu www.vrecool.com.
Vrecool doo zadržava pravo da vrši izmene u sistemu bodovanja bez prethodne najave.
WebShop System